Crowdfunding gewijd aan de landbouw-en voedseltransitie

Ontdek de projecten

Op MiiMOSA wordt de landbouw van morgen vandaag gefinancierd: landbouwers alsook andere spelers uit de voedingsindustrie ontwikkelen hun duurzame projecten dankzij de financiële steun van geëngageerde burgers en bedrijven.

Ontdek hoe u onze projecten kunt ondersteunen

Een landbouwer of ondernemer heeft financiering nodig voor zijn impactvol project.

MiiMOSA analyseert de impact en de financiële haalbaarheid van het project, begeleidt de projecthouder naar de beste financiële oplossing voor zijn project en zet het vervolgens online.

Twee manieren om een projet te ondersteunen

Doneren

U kunt een schenking doen aan de projecten die voor u het belangrijkst zijn en in ruil daarvoor een beloning kiezen.

Het project komt tot stand of wordt ontwikkeld dankzij uw financiële steun en u geniet van uw bijdrage: product, ervaring of verblijf.

Bekijk de crowdfundingcampagnes

Donnez du pouvoir
à votre argent.

Investeren

U investeert uw geld in de projecten die u interesseren, naar gelang het thema, het rendement en de looptijd.

Het project komt tot stand of wordt ontwikkeld dankzij uw financiële steun en de projecthouder betaalt u uw lening en de rente daarop terug.

Bekijk de crowdlendingcampagnes

5.500

gefinancierde projecten in Frankrijk en België

400.000

leden die opnieuw macht aan hun geld hebben gegeven

80

miljoen ingezameld voor de overgang

Les projets coup de coeur

Voir le projet

Mie.nimaliste, une boulangerie bio au levain naturel

Nivelles, Belgique

J-15

Don avec contrepartie

10.082 € collectés

84%

Un retour à l'essentiel : de la farine, de l'eau, du sel. Du levain! Du pain digeste, riche en arômes et qui se conserve !

par Sophie MASCRÉ

Voir tous les projets

Ze hebben hun project gefinancierd op MiiMOSA

Benoît LEVASSEUR

Une unité de méthanisation agricole dans l'Oise

Prêt rémunéré

Je suis très content d’avoir croisé la route de MiiMOSA, cela ma permis d’engager localement les citoyens autour de mon projet. En 48 heures la collecte était finalisée sans avoir à engager de fonds propres. C’était tellement rapide ! “

Ingezameld bedrag

200.000 €

Bijdragers

496 burgers

Impactcategorie

Énergies renouvelables | Emplois et territoires | Amélioration du niveau de vie

Ondersteun impactvolle projecten

We begeleiden projecten die 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen beantwoorden opgesteld door de Verenigde Naties