Alle projecten

Schenking met beloning of crowdlending, twee manieren om de landbouw- en voedseltransitie te ondersteunen

Eindigde

Schenking met beloning

L'moche a l'laume sans camionette

Voedselzekerheid en soevereiniteit

Gezondheid en welzijn

Biodiversiteit

Banen en gebieden

20.940 € ingezameld

Doelstelling 22.000 €

95%

gatien cremer

Namur, Belgique

jean-marc

Une culture de lin éco-responsable

Montant collecté

450 000 € collectés

Contributeurs

833 citoyens

Catégories d'impact

Ontdek onze impact

Bij MiiMOSA zijn we ons bewust van de uitdagingen van onze eeuw: Voedsel, milieu, klimaat, gezondheid en energie.