Alle projecten

Schenking met beloning of crowdlending, twee manieren om de landbouw- en voedseltransitie te ondersteunen

Eindigde

Schenking met beloning

ResSOURCEz la Nature !

Klimaat

Biodiversiteit

Natuurlijke hulpbronnen

2.423 € ingezameld

Doelstelling 3.500 €

69%

marie-christine katranowski

Bois-de-Lessines, Lessines, Belgique

jean-marc

Une culture de lin éco-responsable

Montant collecté

450 000 € collectés

Contributeurs

833 citoyens

Catégories d'impact

Ontdek onze impact

Bij MiiMOSA zijn we ons bewust van de uitdagingen van onze eeuw: Voedsel, milieu, klimaat, gezondheid en energie.