Evaluatie van uw financieringscapaciteiten

Geld lenen aan bedrijven houdt een risico van kapitaalverlies in en vereist dat u uw spaargeld vastzet. Dit instrument, dat ter informatie wordt verstrekt, is bedoeld om u te helpen bepalen of een participatielening al dan niet een geschikte investering voor u is. De informatie die in dit simulatie-instrument wordt verstrekt, wordt niet bewaard of gebruikt voor welk doel dan ook.